ISO 16048 - Pasivace spojovacích součástí z nerezové oceli

Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli - ISO 16048


Mořící lázeň
Typ oceli a Chemikálie Koncentrace v%c Teplota c °C Doba expozice v čerstvé láznic min
A2
A3
A4
A5
C3 b
F1
HNO2 20 až 30 20 až 60 10 až 30
H2SO4 8 až 11 60
až 80
5
až 30
A1
C1 b
C4 b
HNO3 10
až 15
20 až 60 10
až 30
h2so4 8 až 11 60
až 80
5
až 30
a Druh oceli podle ISO 3506-1, ISO 3506-2, ISO 3506-3 a ISO
3506-4
b Před mořením spojovací součásti z oceli C1, C3 a C4, tvářené za tepla, se musí vyžíhat na měkko do nejměkčího stavu anásledně upravit povrch kuličkováním, za účelem snížení rizika vodíkovékřehkosti. Spojovací součásti vyrobené zoceli C1, C3 a C4, tvářené za tepla a broušené, je dovoleno kuličkovánímupravit pouze výchozí materiál.
c Pokud je to nutné, připouštějí se hodnoty koncentrace
kyseliny, hodnoty teploty a doby expozice mimo uvedený rozsah.


Pasivační lázeň
Druh
ocelia
Chemikálie Koncentrace v objemových % 0 Teplota0 °C Typická doba expozice c min
A2, A3, A4, A5
C1
F1
HNO3 20
až 50
20
až 40
10
až 30
A1
C4
HN03 b 25
až 35
15
až 40
A1 HNO3 + Na2Cr207 . 2H20 c 15
až 25
C4 HNO3 + Na2Cr207 . 2H20 c 2
až 6
a Druh
oceli podle ISO 3506-1, ISO 3506-2, ISO 3506-3 a ISO 3506-4
b Použijte
přednostně tuto lázeň.
C Dovoluje se přídavek Na2Cr207 . 2H20 pro minimalizaci zabarvení nebo naleptání vysokouhlíkových a
rychlořezných korozivzdorných ocelí.
Pasivace musí být ověřena
systémem prokazování jakosti výrobce. Není znám žádný referenční způsob
zkoušky pasivace.