Filtry:
Ukazuji výsledky 1-40 z 40

ISO 27721

ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU Rozmìry hlavy a jejich kontrola ISO 7721

Detaily techni normy

ISO 7721

Šrouby se zápustnou hlavou - rozměry hlavy a jejich kontrola

Detaily techni normy

ISO 7085

Mechanické a funkční požadavky na kalené a popuštěné závitotvorné šrouby s metrickým závitem.

Detaily techni normy

ISO 4759-3

Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C

Detaily techni normy

ISO 7721-2

Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola

Detaily techni normy

ISO 16048

Pasivace spojovacích součástí z nerezové oceli

Detaily techni normy

DIN EN 28839

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

Detaily techni normy

ISO 1478

Závity šroubů do plechu

Detaily techni normy

ISO 10666

Samovrtné šrouby se závitem do plechu - mechanické a funkční vlastnosti

Detaily techni normy

ISO 2702

pojovací součásti. Ocelové šrouby do plechu zakalené. Mechanické vlastnosti (ISO 2702:1992)

Detaily techni normy

ISO 3506-4

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 4: Šrouby do plechu

Detaily techni normy

ISO 3506-3

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem

Detaily techni normy

ISO 3506-2

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 2: Matice

Detaily techni normy

ISO 3506-1

Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí – Část 1: Šrouby

Detaily techni normy

ISO 10684

Žárové povlaky zinku nanášené ponorem

Detaily techni normy

ISO 10683

Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel

Detaily techni normy

ISO 4042

Spojovací součásti – Elektrolyticky vyloučené povlaky

Detaily techni normy

ISO 6157-2

Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice

Detaily techni normy

ISO 7378

Šrouby - Díry pro závlačky a dráty

Detaily techni normy

ISO 4755

Spojovací součásti – Drážka pro vnější metrické závity

Detaily techni normy

ISO 3508

Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

Detaily techni normy

ISO 888

Šrouby a závrtné šrouby. Jmenovité délky a délky závitů pro všeobecné použití

Detaily techni normy

ISO 885

Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou

Detaily techni normy

ISO 4753

Spojovací součásti – Konce šroubů s vnějším metrickým závitem ISO

Detaily techni normy

ISO 10664

Vnitřní hexalobulátor pro šrouby

Detaily techni normy

ISO 4757

Spojovací součásti – Křížové drážky pro šrouby

Detaily techni normy

ISO 272

Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč

Detaily techni normy

ISO 965-5

Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

Detaily techni normy

ISO 965-4

Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

Detaily techni normy

ISO 965-3

Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 3: Úchylky závitů

Detaily techni normy

ISO 965-2

Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití – Střední jakost tolerance

Detaily techni normy

ISO 965-1

Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje

Detaily techni normy

ISO 2320

Samojistné šestihranné matice z oceli – Mechanické a funkční požadavky

Detaily techni normy

ISO 898-7

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm

Detaily techni normy

ISO 898-6

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí – Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení – Závit s jemnou roztečí

Detaily techni normy

ISO 898-5

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné závitové součásti nenamáhané tahem

Detaily techni normy

ISO 898-2

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí

Detaily techni normy

ISO 898-1

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

Detaily techni normy

ISO 4759-1

Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C

Detaily techni normy

ISO 8992

Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice

Detaily techni normy