Soukromí Snažíme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek; tato pravidla určují, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

1. Které informace shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači a návštěvách a používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu prohlížeče, zdroje odkazů, délky návštěvy a počtu zobrazení stránek)
 • informace, které nám poskytnete za účelem registrace u nás (včetně osobních údajů a e-mailové adresy)
 • informace, které nám poskytnete za účelem odběru služeb našich webových stránek, emailových oznámení a / nebo informačních bulletinů (včetně osobních údajů a e-mailové adresy);
 • jakékoliv další informace, které nám chcete poslat.

2. Cookies

Cookie se skládá z informací odeslaných webovým serverem do webového prohlížeče a uložených v prohlížeči. Tyto informace jsou potom odesílány zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Umožňuje webový server identifikovat a sledovat webový prohlížeč.

Můžeme používat dočasné cookies a trvalé cookies na webových stránkách. Dočasné cookies používáme ke sledování vaší navigace na webu. Trvalé cookies používáme k tomu, aby Vás náš server rozpoznal při návštěvě.

Dočasné soubory cookie budou po ukončení relace prohlížeče smazány z vašeho počítače. Trvalé soubory cookie zůstanou v počítači uloženy, dokud nebudou smazány nebo dokud nedosáhnou určeného data exspirace.

Pomocí služby Google Analytics analyzujeme používání tohoto webu. Služba Google Analytics generuje statistiky a další informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie, které jsou uloženy v počítačích uživatelů. Generované informace vztahující se k našim webovým stránkám slouží k vytváření zpráv o používání webových stránek. Google tyto informace uloží. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Naši inzerenti / poskytovatelé platebních služeb vám mohou také posílat soubory cookie.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie. (Například v aplikaci Internet Explorer můžete všechny soubory cookie odmítnout klepnutím na "Nástroje", "Možnosti Internetu", "Ochrana soukromí" a výběrem možnosti "Blokovat všechny soubory cookie" pomocí posuvného voliče.) To však bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje předané na této webové stránce budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany soukromí nebo v příslušných částech webových stránek.

Vaše osobní údaje můžeme použít k:
 • správě webu
 • zlepšení použítelnosti přizpůsobením webových stránek
 • možnosti používat služeb dostupných na webových stránkách
 • poskytovaní služby zakoupené prostřednictvím webových stránek
 • zasílání obecné (nekomerční) obchodní komunikace
 • zasílání e-mailovýh oznámení, o které jste výslovně požádali
 • zasílání nášeho informačního bulletinu, marketingových informací týkající se naší obchodní činnosti nebo obchodů pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat
 • poskytovaní statistických informací o našich uživatelích třetím stranám - tyto informace nebudou použity k identifikaci jednotlivých uživatelů
 • řešení Vaších dotazů a stížnosti týkající se webových stránek
  Pokud předáte osobní informace k publikaci na našich webových stránkách, tyto informace zveřejníme a jinak použijeme v souladu s licencí, kterou nám udělíte.

  Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje třetím stranám za účelem přímého marketingu.

  4. Poskytování informací

  Informace o vás můžeme poskytnout [některému z našich zaměstnanců, dodavatelů nebo subdodavatelů], pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely uvedené v této zásadě ochrany osobních údajů.

  Kromě toho můžeme zveřejnit informace o vás:
  • v rozsahu, v jakém je to od nás zákonem požadováno
  • v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením nebo případným soudním řízením
  • abychom vytvořili, uplatňovali nebo chránili naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika
  • kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které jsme (nebo plánujeme) prodávat.
   S výjimkou informací uvedených v těchto zásadách ochrany soukromí nebudeme poskytovat vaše informace třetím osobám.

   5. Mezinárodní přenosy dat

   Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a převáděny mezi některými zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

   Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), informace, které poskytnete, mohou být převedeny do zemí (včetně Spojených států, Japonska a dalších zemí), které nemají zákony o ochraně údajů shodné s platnými v EHP.

   Osobní údaje, které odešlete k publikaci na webových stránkách, budou zveřejněny na internetu a mohou být k dispozici na internetu po celém světě.

   Výslovně souhlasíte s takovými přenosy osobních údajů.

   6. Bezpečnost vašich osobních údajů

   Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, která zabrání ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

   Všechny osobní údaje, které poskytnete, uchováme na našich zabezpečených serverech chráněných heslem a firewallem.

   Přenos dat přes internet je pochopitelně nedůvěryhodný a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

   Jste zodpovědní za důvěrné uchování Vašeho hesla a údajů o uživateli. Nikdy Vás nebudeme žádat o Vaše heslo.

   7. Změny politiky

   Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně kontrolovat, abyste byli obeznámeni s jakýmikoli změnami.

   8. Uživatelská práva

   Můžete po nás požadova, abycho Vám poskytli jakékoli osobní informace, které o vás uchováváme. Poskytnutí takových informací může podléhat zaplacení poplatku (v současnosti stanoveného na 10,00 EUR).

   Můžete nám zakázat poskytova vaše osobní údaje pro účely marketingu emailem kdykoli. (V praxi se obvykle buď výslovně předem dohodnete na využívání vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost zrušit používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.)

   9. Chování uživatelů

   Při používání této stránky uživatel nesmí zasahovat do zabezpečení těchto stránek, nesmí používat tento web k přenosu škodlivých souborů a pokusit se o přístup na veřejně nepřístupné stránky. Uživatel je také povinen dodržovat autorská práva provozovatele na těchto stránkách.

   10. Webové stránky třetích stran

   Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Nejsme zodpovědní za zásady nebo postupy ochrany soukromí na webových stránkách třetích stran.

   11. Aktualizace informací

   Jestliže je třeba opravit nebo aktualizovat Vaše osobní informace, kontaktujte nas pomocí emailu.

   12. Kontakt

   Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s vašimi osobními údaji, napište nám prosím na na email uvedený na stránce s kontaktními informacemi.

   Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá cookies k zobrazování reklam na našich stránkách.

   Používání cookie DART společnosti Google umožňuje uživateli zobrazovat reklamy na základě návštěvy našich stránek a dalších webů na Internetu.

   Uživatelé se mohou rozhodnout pro odmítnutí používání souboru cookie DART navštívit zásady ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť (http://www.google.com/policies/privacy/ads/).