DIN 982 - Matice samojistící s nekovovou vložkou vysoké

Současná norma: DIN EN ISO 7040, 10512
Ekvivalentní normy: ISO 7040; CSN 021492; UNI 7473;