DIN 6888 - Talírové pružiny

Současná norma: DIN 6888
Ekvivalentní normy: UNI 6606;