DIN 547 - Dvouděrové matice

Současná norma: DIN 547
Ekvivalentní normy: PN 82464;