DIN 547 - Dvouděrové matice

Ekvivalentní normy: PN 82464;